FAQ - Vanliga frågor och svar om Minecrafthosting

 

Här finner du svar på vanliga frågor om minecraft-serverhosting och spelservrar hos oss.

 

Fråga #1: Hur gör jag för att skapa min egen minecraftserver hos minecrafthosting.se?

Börja med att kika igenom våra olika minecraftservrar (läs mer om våra olika paket här).

Du väljer mellan våra tre olika minecraftserverpaket.

Vilket paket du bestämmer dig för påverkar hur många samtidiga spelare ni kan vara och hur många olika världar ni kan ha på er server.

När du bestämt dig beställer du på beställningssidan som du hittar här.

Till toppen av sidan

Fråga #2: Hur gör jag om jag är under 18 år?

Är du under 18 år behöver din målsman utföra beställningen hos oss.

(Endast myndiga personer eller registrerade organisationer och företag i Sverige kan beställa tjänster direkt från oss)

Till toppen av sidan

Fråga #3: Kan man vara flera olika personer som delar på kostnaden för minecraftservern?

Är ni flera olika personer som ska dela på betalningen så bestämmer ni er för en person som ska vara kund hos oss och ni löser sins emellan hur ni ska dela upp betalningen.
Vi kan bara en ha en kund som är betalningsansvarig gentemot oss.

Den som står som kontaktperson för abonnemanget kan däremot välja vem eller vilka som ska få ta del av inloggningsuppgifterna för att kunna administrera servern.

Till toppen av sidan

Fråga #4: Vilket paket ska jag välja?

Är ni 1-2 personer eller 10 eller fler personer som ska spela tillsammans? Vi har tagit fram tre olika 'paket' som passar olika typer av behov.


För en liten, sluten grupp som vill spela tillsammans räcker det ofta med någon av de två enklare tjänsterna. Vill man ha möjlighet att ha flera olika världar så är det paket 2 eller 3 som gäller.

 


Du avgör hur minnet på servern ska fördelas och styr detta via det webbaserade administrationsgränssnittet (kontrolpanelen). Behöver ni en kraftfull värld eller flera mindre kraftfulla världar så kan man omfördela resurserna. Likaså går det att välja hur många säkerhetskopior man vill ha kvar, ju färre säkerhetskopior desto mer plats åt nya världar.

 

Det kan vara bra att känna till att alla våra paket går att uppgradera vid behov.

 

För dig som behöver mer avancerade funktioner som SSH-åtkomst och egna brandväggsregler passar tjänsten anpassad minecraftserver bäst.

 

Här läser du mer om våra olika paket.

Till toppen av sidan

Fråga #5: Hur ska jag välja servernamn?

Det är viktigt att tänka till innan du bestämmer dig för servernamnet då detta inte går att ändra i efterhand.


Servernamnet måste bestå av minst två tecken, imåste nledas med en bokstav och får enbart innehålla bokstäverna a-z och/eller sifforna 0-9, tecknet bindestreck ("-") går också att använda men inte mellanslag, eller andra tecken som å, ä eller ö.

Det namn du väljer kommer att få ändelsen minecrafthosting.se, exempelvis om du väljer att din server ska heta
pelles-och-stinas så kommer du att logga in på serveradressen: pelles-och-stinas.minecrafthosting.se.

Har du många olika servrar så kan det vara praktiskt att välja ett kort namn som går snabbare att skriva, tex: PoS (förkortning av Pelle och Stina).

Stora och små bokstäver tolkas likadant, dvs det spelar ingen roll om du skriver PoS.minecrafthosting.se eller pos.minecrafthosting.se - båda dessa namn tolkas som samma namn.

Namnet måste vara unikt. Det namn du tänkt välja kan vara upptaget. Tyvärr. Det är många olika servrar igång hos oss och om det namn du skulle vilja ha råkar vara upptaget så är det bara att välja något annat istället.

Har du ett eget domännamn som du vill koppla till din minecraftserver hos oss så går det bra, du behöver först
beställa vår DNS-tjänst för att "koppla samman" tjänsterna, kontakta vår support så hjälper vi dig!

Till toppen av sidan

Fråga #6: Vad är skillnaden mellan Server och Världar?

Ibland används begreppet "server" i minecraft-sammanhang när man egentligen menar värld.
På en Server kan man ha en eller flera olika Världar.
Varje värld är unik och kan ha egna inställningar.

Exempelvis kanske du vill ha en liten värld för dina vänner och en större värld med inställningar som PvP aktiverat.
I så fall skapar du två olika världar på din server via kontrollpanelen.
Du väljer namn på de två olika världarna och ställer in deras respektive olika egenskaper. Den värld som skulle ha PvP aktiverat ställer du in detta för osv.

Den mindre världen behöver troligtvis inte lika mycket minne som den stora världen och du kan se minnesanvändningen via kontrollpanelen och justera i efterhand vid behov.

I kontrollpanelen på Engelska benämns dock världar som "server", vilket tyvärr kan vara lite förvirrande.
Anledningen till detta är att de olika världarna faktiskt körs som två helt olika instanser på din server och de har även av denna anledning olika portar som du ansluter till.
Skulle du tycka någonting är krångligt så är du välkommen att höra av dig till vår support så hjälper vi dig.


När du ansluter till ett spel anger du alltså:
Servernamn och portnamn. Servernamnet ser till så du hamnar på rätt server och portnamnet ser till så du hamnar på rätt värld på den servern. Tex:

pelle-och-stina.minecrafthosting.se:25567

pelle-stor-pvp.minecrafthosting.se:25568


Till toppen av sidan

Fråga #7: Hur fungerar kontrollpanelen för min minecraft-server?

7. Administrationsgränssnittet.

Via kontrollpanelen kan du enkelt ändra olika inställningar, du ser status för dina olika världar och mycket mer.

Kontrollpanelen är i nuläget endast tillgänglig på engelska.

 

7.1. Logga in

När du beställt din minecraftserver från oss får du ett dokument med inloggningsuppgifter från oss. I dokumentet framgår hur du loggar in. Stöter du på några frågor, ta gärna hjälp av vår kundservice!

 


7.2. Skapa världar

Via kontrollpanelen kan du skapa världar. Tänk på att varje värld behöver en egen port. För varje värld kan du ställa in egenskaper som PVP och minnesanvändning mm. Alla parametrar som går att ändra har du tillgång till. Vi hjälper dig gärna med tips och råd.

Vi rekommenderar att man ställer in automatisk backup varje natt för varje värld. Det är enkelt att återställa från backup och det går även att skapa en ny värld från en tidigare säkerhetskopia.

 


7.3. Översikt

När du loggar in kommer du direkt till översikten. Här ser du en snabb summering av dina världar, minnesanvändning, hur många som spelar på respektive värld osv. Klicka på en av världarna för att få en mer detaljerad överblick för just den världen.

 


7.4. Kommandon

Via konsollen har du tillgång att ge minecraftservern kommandon direkt. Alla kommandon som det finns stöd för i minecraft går att använda. Börja med att skriva "help" för att få lite generell tips kring hur du kan komma igång snabbt.

 

7.5. Säkerhetskopiering

Ställ in säkerhetskopiering varje natt. Fler än en backup per dygn är i regel ej nödvändigt. Tänk på att även backup-filerna behöver lagringsutrymme. Du kan radera gamla backupfiler manuellt.

 


7.6. Återställa från säkerhetskopia

För att skapa en ny värld från en gammal säkerhetskopia klickar du på den kopia du vill utgå ifrån. Välj att skapa en ny värld. Tänk på att justera inställningar för port och minnesanvändning.

Via konsollen ser du status och kan felsöka.

 

7.7. Minnesanvändning

Använd aldrig för lite minne. När du överbokar minnet kan fel uppstå som i värsta fall kan göra sparningsfilerna för din värld obrukbara. Om någonting verkar konstigt, tex händelser i spelet, saker som du byggt försvinner eller om det ser konstigt ut (tex saker far omkring) så är det nästan alltid så att minnet är överbokat. Stäng ned andra världar eller omfördela minne så att alla världar har lite minne i reserv.

Skulle du behöva beställa till extra minne så är det enkelt att göra det i efterhand.

 

7.8. Inställningar

Du kan ändra en lång rad inställningar för varje värld, ta en titt på både "server.properties" och "server.config" - här justerar du allt från "game mode" och "Difficulty" till antalet samtidiga spelare som kan vara inloggade på servern.

 

Minnesinställningarna (XMX och XMS under server.config) bör alltid vara samma för java_xmx och java_xms. Är minnesstatusen (på dashboard) i gult eller rött så har du för lite minne, texten ska vara i svart. Ha om möjligt alltid lite extra minne i reserv om extra spelare ansluter.

Här kan du läsa mer om XMX och XMS i compartment ABs vanliga FAQ.

Till toppen av sidan

Fråga #8: Hur mycket RAM-minne behöver jag?

Det finns flera saker som påverkar prestandan för er minecraft-server. Minne är en av dessa egenskaper.

 

Först och främst: Det finns två olika sorters minne:

 

1. RAM-minne (kallas även arbetsminne eller kort och gott bara "minne"). Detta är det minne som används av minecraftservern när man spelar, det du ser, saker som händer i spelet.

 

2. Lagringsutrymmet (kallas även hårddisk). Detta är det utrymme som används för att lagra backup-filer och för själva systemet i din minecraftserver. Med andra ord, om du stoppar en värld (tex stänger av minecraftservern eller trycker på "stop"-knappen i kontrollpanelen) så sparas allt det som finns i Minnet för din server över till lagringsutrymmet så att det går att starta världen på nytt.

 

Minnet är helt klart den mest prisvärda uppgraderingen för en minecraftserver. Det kostar lite med extra minne och det ger stor effekt på hur bra spelet flyter på.

Via kontrollpanelen kan du se minnesförbrukningen. Har du flera världar på din minecraftserver kan du även se minnesanvändningen för varje värld.

Överutnyttja aldrig minnet. Spelet kan börja fungera konstigt och i värsta fall kan din värld sluta fungera.

Det är en god idé att fördela minnet så det finns marginal att ta av, tex om fler spelare ansluter till spelet.

 

Vad förbrukar minne i minecraftservern?

 - Varje spelare behöver minne. Ju fler spelare desto mer minne används.

 - Själva världen, eller "kartan" behöver minne, ju större karta och fler objekt desto mer minne behövs.

 - Händelser i spelet förbrukar minne.

 

Våra minecraftservrar är optimerade att använda så lite minne som möjligt och de fungerar mycket effektivt.

 

För att få en så bra spelupplevelse som möjligt och för att spelet ska flyta på bra för alla samtidiga spelare rekommenderar vi följande minnesinställningar per värld:

 

1-4st spelare: minst 512MB

4-6st spelare: minst 1GB

6-8st spelare: minst 2GB

8-10st spelare: minst 3GB

fler än 10st spelare: minst 4GB.

 

Vi rekommenderar en högre minneskapacitet än många andra, detta för att ni aldrig ska uppleva de problem som uppstår om man överbelastar en spelserver.

 

Du kan själv via kontrollpanelen justera exakt hur minnet ska fördelas. Ring gärna vår support så berättar vi mer.

Till toppen av sidan

Fråga #9: Hur mycket lagringsutrymme behöver jag?

Det finns flera olika egenskaper som påverkar prestandan för en minecraftserver. Lagringsutrymmet är en av dessa egenskaper.

 

Först och främst: Det finns två olika sorters minne:

 

1. RAM-minne (kallas även arbetsminne eller kort och gott bara "minne"). Detta är det minne som används av minecraftservern när man spelar, det du ser, saker som händer i spelet.

 

2. Lagringsutrymmet (kallas även hårddisk). Detta är det utrymme som används för att lagra backup-filer och för själva systemet i din minecraftserver. Med andra ord, om du stoppar en värld (tex stänger av minecraftservern eller trycker på "stop"-knappen i kontrollpanelen) så sparas allt det som finns i Minnet för din server över till lagringsutrymmet så att det går att starta världen på nytt.

 

Lagringsutrymmet påverkar hur många säkerhetskopior som kan finnas lagrade, dvs hur långt bakåt i tiden det är möjligt att göra en återställning från backup.

Lagringsutrymmet används även för själva minecraft-server-systemet och de världar som finns lagrade.

En risk med att ha för lite lagringsutrymme är att problem med att spara säkerhetskopior kan uppstå.

 

Du ställer via kontrollpanelen in om och hur säkerhetskopior ska lagras. Du gör inställningen per värld så har du flera olika världar på samma server kan du välja att göra säkerhetskopior oftare på vissa världar - eller inte alls.

Det är möjligt att manuellt radera backup-filerna. Börjar det tex ta slut på utrymme så kan du radera de äldsta backup-filerna. Säkrast är att alltid spara några backup-filer som man vet fungerar och att ha någon eller några säkerhetskopior i reserv.

 

Om er värld inte kan sparas för att det är slut på lagringsutrymme finns risk att världen skadas och inte går att få igång utan att man måste starta en ny värld.

Använder man automatiserad, schemalagd säkerhetskopiering rekommenderar vi därför att man minst en gång per vecka loggar in på kontrollpanelen och tar en titt, hur ser minnesanvändningen ut? hur ser utnyttjandet av lagringsutrymmet ut? verkar servern och dess världar "må bra"? Stöter ni på några frågor - ring vår support så snart som möjligt!

När det handlar om att återställa från säkerhetskopior är det bra att vara ute i god tid, särskilt om backup-filerna "roteras" (dvs att de äldsta filerna raderas med automatik hela tiden) - det finns en risk att alla "bra" säkerhetskopior hinner raderas om det drar ut på tiden. Blir världen "skadad" (lagringsdatat blir korrupt) så kommer ju säkerhetskopiorna också vara skadade och oanvändbara!

Vi rekommenderar att man har minst 30% överkapacitet för lagringsutrymmet.

Du kan själv via kontrollpanelen justera inställningar, hantera säkerhetskopior, göra manuella backuper, radera gamla säkerhetskopior eller skapa en ny värld utifrån en backup från en värld osv. Ring gärna vår support så berättar vi mer!

Till toppen av sidan

Fråga #10: Hur många spelare kan man vara samtidigt?

Vi har ingen begränsning i antalet spelare, utan du ställer själv in detta men du behöver minne så att din server klarar av alla spelare samtidigt. Vi brukar rekommendera minst 512MB minne (RAM-minne), det brukar räcka bra för ca 2-4st spelare.

Ska ni ofta vara 4st spelare? Prova gärna med 1GB först och se hur det fungerar (du kan se belastning på din server via vårt gränssnitt) - det är enkelt att uppgradera eller nedgradera i framtiden vid behov.

Via kontrollpanelen kan du själv justera minnesinställningarna.

Till toppen av sidan

Fråga #12: Hur många världar kan man ha samtidigt (på en och samma server)?

Vi begränsar inte hur många olika världar du kan ha. Varje värld behöver minne (RAM-minne) när den körs och är aktiv men och även lagringsutrymme för att kunna sparas och säkerhetskopieras.

Du kan själv justera inställningarna via kontrollpanelen.

På samma vis som med antalet användare för varje värld så kan ni själva skapa och ändra världar. Det går att ha en eller flera olika världar på en och samma server.

Varje värld använder minne i servern, lägg till mer minne för att kunna ha flera olika världar. Vi rekommenderar minst 512MB minne (RAM-minne) per värld, detta brukar räcka för ca 2-4st spelare.

Ska ni ha flera världar, lägg till mer minne. Vi rekommenderar inte lägre än 512MB per värld om det är få spelare eller 1GB per värld om ni blir upp emot 3-6st spelare. Är ni 6-8st spelare eller fler och har många olika världar så finns möjligheten att ha en värld per server och istället ha flera olika servrar, då brukar det räcka med ca 4GB per server.

Det är möjligt att starta och stoppa de olika världarna, behöver ni inte ha alla världar aktiva samtidigt är det möjligt att omfördela minnet.

Varje värld behöver en egen port. Det går inte att ha flera olika världar igång samtidigt med samma port. Skulle ni behöva öppna fler portar så hjälper vår kundservice er med detta!

För riktigt stora spelservrar rekommenderar vi Dedikerad Server, en lite kraftfullare serverhostingtjänst. Vi erbjuder även färdiga virtualiseringsplattformar för dig som behöver kunna administrera all teknik själv.

Till toppen av sidan

Fråga #12: Får man återförsälja tjänsten vidare till egna slutkunder?

Ska ni återförsälja spelservrar och/eller andra tjänster från oss på compartment så öppnar ni ett ÅF-konto kostnadsfritt här.

Till toppen av sidan

Fråga #13: Tips för dig som funderar på att uppgradera din spelserver

Minne (RAM), Lagringsutrymme (HDD) och CPU (Processorer) påverkar hur snabb din server är, hur många världar du kan ha, hur många spelare ni kan vara samtidigt men även hur mycket utrymme som finns för säkerhetskopior.

 

För de allra flera är det en uppgradering av minnet (RAM-minnet, ej lagringsutrymmet) som gör mest effekt. Nedan reder vi ut lite frågor, begrepp och förklarar så att du kan dra slutsatsen vad som passar bäst för just din spelserver.

 

 

 

Du vill att servern ska kännas snabbare än vad den gör idag när ni är flera som spelar mot den: Här rekommenderar vi att du kontrollerar minnesanvändningen. Troligtvis är den uppgradering som gör mest effekt till lägst kostnad för er: mer minne (RAM-minne) och eventuellt en extra CPU-kärna men glöm inte att undersöka om det kan vara er egen uppkoppling som kan vara långsam också!
Att uppgradera med mer lagringsutrymme kommer troligtvis inte att göra någon skillnad för er.

 

Du vill att servern ska ha plats för fler säkerhetskopior: Här rekommenderar vi att du uppgraderar med mer lagringsutrymme. Att lägga till mer (RAM-) minne eller CPU-kärnor påverkar inte detta överhuvud taget. Mer lagringsutrymme kommer inte göra att servern känns snabbare.

 

Du vill att ni ska kunna vara fler samtidiga spelare än vad ni kan vara idag: Här rekommenderar vi att du kontrollerar minnesanvändingen och minnesinställningarna för den eller de världar ni vill kunna vara flera och spela på.

Börjar ni komma ned i endast några hundra megabyte ledigt minne bör ni absolut uppgradera minnet (RAM-minnet).

Hårddisk-utrymmet (lagring, HDD) påverkar inte prestandan när ni är flera som spelar utan det är minne och eventuellt även en extra CPU-kärna som ni kan behöva.

Glöm inte att ändra inställningarna för världen så att den kan utnyttja det nya minnet när ni uppgraderat.
Detta gör ni i Server.Config -> Java: java XMX och java XMS (både XMX och XMS ska vara samma, tex vid 2048MB minne så ska det stå 2048 i XMX och XMS-fälten. Inga andra tecken ska skrivas i rutan. Det ska ej stå MB i rutan utan bara siffrorna, servern förstår själv att det är megabyte som avses).

Glöm inte heller att ställa in hur många samtidiga spelare som tillåts för servern. Ett tips är att även kontrollera att backup görs så att du kan återställa världen.

 

 

Summering: Minne, CPU och Lagring kan du uppgradera och för att få olika fördelar. Minne och eventuellt CPU är det som de allra flesta behöver för att få snabbare spelupplevelse och kunna vara flera. Lagringsutrymmet är i första hand till för era säkerhetskopior.

 

Tänk på att logga in i kontrollpanelen då och då och se till din server. Här ser du hur servern "mår", hur mycket minne som finns ledigt. Genom att hålla ett öga på minnesanvändning och lagringsutrymmet så ser du snabbt i förväg om det skulle bli aktuellt med en uppgradering. Jämför vid hög och låg belastning. Har stora uppdateringar nyligen installerats? Kontakta gärna vår support för tips och råd.

 

Nedan är några tips på vad du själv kan göra för att inte behöva uppgradera eller inte behöva uppgradera lika mycket:

 

 

 

 

 

Vid tilläggsbeställning av uppgraderingar till ett befintligt avtal så löper normalt uppgraderingarna på samma avtalstid som huvudtjänsten. Notera att vissa tilläggstjänster alltid löper på minst 12 månader, tex registrering av domännamn och några av de kringtjänster som hör till domänadresser som tex DNS-Manager, DNS-hosting och eposttjänster mm. Kontakta gärna vår kundservice om du har några frågor inför din uppgradering/tilläggsbeställning.

Till toppen av sidan

Fråga #14: Hur kan man automatiskt radera de äldsta arkiv-filerna?

När du väl ställt in att din spelserver automatiskt gör säkerhetskopior av alla världar så kommer du så småningom att stöta på problemet att om du glömmer att radera gamla arkiv så finns till slut inte någon plats för nya säkerhetskopior.

Nu har du tre alternativ

1. Fortsätta att manuellt radera säkerhetskopior och riskera att nya backup-filer inte kan skapas om du ej hinner radera gamla arkiv.

2. Uppgradera lagringsutrymmet för servern (läs mer om uppgradering).

3. Kontakta support och få hjälp med automatisk radering av gamla säkerhetskopior.

 

En lång rad inställningar går att göra kring den schemalagda raderingen av bacukp-filer, börja med att kontakta support så hjälper vi dig att reda ut eventuella frågetecken och ställer in allt på det sätt som passar er bäst!

 

Tänk på:

 - Du meddelar support namnet på de världar som ska få automatisk radering varje dag. Du kan nu inte ändra namnet, gör du det så kommer radering inte att fungera.

 - Lägger du till nya världar måste du meddela support namnet för dessa om även deras backup-filer ska raderas med automatik.

 - Tar du bort en värld så meddelar du support detta så att den schemalagda raderingen även kan tas bort.

 - Om du manuellt raderar eller skapar backup-filer så kommer även dessa att hanteras av raderingen.

 - Du meddelar oss hur många versioner du vill spara, tex 5st per server. Finns färre än 5st arkiv (eller hur många du väljer) så kommer ingenting att hända.

 - Om världarna växer så kan lagringsutrymmet behöva utökas alternativt man får inte plats att behålla lika många säkerhetskopior.

 

Har ni väldigt många världar på en och samma server - varför inte beställa till en eller ett par servrar och fördela dem över några olika, separata system, dels slipper ni ha alla ägg i samma korg men vi kan även hjälpa er att på ett bra sätt fördela belastningen så att ni får maximal prestanda för varje server och därmed en bättre spelupplevelse! Läs mer om att: hyra minecraft server

Till toppen av sidan

Fråga #15: Är tjänsten miljövänlig?

Är min tjänst hos minecrafthosting och compartment miljövänlig eller har den exempelvis ett stort koldioxidavtryck?

 

Tjänsterna hos oss är verkligen riktigt miljövänliga! Vi är mycket stolta över detta och ser det som en skyldighet att välja bort många av de miljöfarliga lösningar som är vanliga i branschen! Väljer du oss så väljer du en grön tjänst!

 

Vi (compartment AB) var faktiskt pionjärer i IT-branschen, som var mycket smutsig när vi startade. Vi införde det som vi då kallade för "grön IT" och har alltid jobbat väldigt mycket med att hålla våra tjänster etiskt och miljömässigt "bra". Tjänsten är så miljövänlig den kan bli i nuläget faktiskt men vi jobbar såklart alltid med att förfina och förbättra våra tekniska lösningar.

De serverkluster som används för virtuella servrar idag använder femte generationens virtualiseringsteknik (den absolut senaste tekniken), servrar är mycket effektiva, kylning av servrar i våra serverhallar - något som ofta är oerhört miljöskadligt i branschen - sker nu helt utan de gräsligt miljöfarliga kylmedel som är standard att använda i branschen och vi använder heller aldrig den miljövidriga lösningen med dieselgenererad backup-el utan helt och hållet modernare, miljövänligare och mer pålitliga alternativ.

 

Såväl fysiska som virtuella system är så miljövänliga vi kan få dem och vi väljer gärna bort flygfrakt till förmån för miljövänligare alternativ som exempelvis båtfrakt när vi beställer hårdvara. Då väldigt lite serverhårdvara tillverkas lokalt i Sverige är det svårt att kalla det för närodlad IT men vi försöker alltid välja bra, etiska val. Likaså när vi köper elektricitet till våra servertjänster så undviker vi de miljöfarligare alternativen som kolkraft. Föredrar du vind, vatten, kärnkraft eller solenergi? Fråga oss gärna om hur du kan välja ett eget certifikat och få just din favorit-el. Då vad som är miljövänligast för stunden varierar i takt med att utveckling går frammåt och forskning gör nya framsteg bevakar vi hela tiden detta område. Samtidigt då många har olika personliga preferenser kring huruvuda tex vattenkraft är miljöskadligt och när det tex avslöjats att många vindkraftverk inte kan producera lika mycket energi som det går åt för tillverkning och transport av det egna vindkraftverket så låter vi gärna dig som kund välja själv. Mot en tilläggskostnad kan du välja att bli garanterad just den typ av energi som du föredrar för din tjänst och du är med och påverkar vårt inköp då vi handlar upp el, hårdvara och underliggande tjänster som är några av de stora kostnaderna för oss utöver skatter och personalkostnader. Ditt val kan vara med och påverka!

Till toppen av sidan

Fråga #16: OK - min minecraftserver är igång, vad ska jag tänka på nu?

Vi förstår att det är lockade att sätta igång och spela direkt. Gör en mental anteckning för dig själv att så snart du har tid, senare ikväll exempelvis, så återkom till den här notisen - det är några viktiga saker du nu bör tänka på!

 

A) Backup. Detta är oerhört viktigt. Är det så att ni inte kan acceptera att bli av med hela er värld så måste ni ställa in säkerhetskopiering.

Vi har en separat FAQ-guide för hur du ställer in säkerhetskopiering bäst och via våra kanaler på twitter och facebook ger vi fler tips och råd kring detta.

Ställ in arkiveringsfunktionen för de av era världar som ni vill kunna återskapa den dag ni exempelvis av misstag råkar radera hela världen!

Det går inte att återskapa någonting alls om säkerhetskopiering inte först ställs in. Hoppa inte över detta. Det tar bara en halv minut att slå på säkerhetskopiering och det tar ungefär lika kort tid varje vecka för er att göra en kontroll via kontrollpanelen och ev radera gamla säkerhetskopior som ni inte behöver.

 

B) Kontrollpanelen.  Ta er tid att då och då göra en kontroll: hur ser era olika världar ut? Har någon värld för många spelare eller för lite minne? Hur mår er server, behöver lagringsutrymmet utökas eller mer minne läggas till?

Det går snabbt att göra en kontroll. Vid stora förändringar, tex om ni plötsligt blir många fler spelare är det lämplit att kasta ett snabbt öga på kontrollpanelen och eventuellt tilldela mer minne till den eller de världar som plötsligt har fler spelare.

Ni ser direkt minnesstatus och status för lagringsutrymmet för hela servern när du loggar in på kontrollpanelen.

På respektive värld ser du, lite längre ned på kontrollpanelens förstasida, hur de olika världarna "mår", dvs visar minnessiffrorna gult är det en tydlig indikation på att denna värld måste få mer minne. Detta ändrar du inne på respektive värld. Ta en titt på server.config och server.properties.

Java_XMX och JAVA_XMS bört alltid vara samma värde, tex 1024 om du vill tilldela en värld 1GB RAM-minne.

 

C) Behörigheter. Det är många som väljer att begränsa åtkomst till spelet. Detta görs enklast med så kallad white-listing (att vitlista spelare), vi har en separat guide för hur du gör detta och har även skrivit mycket om detta både i vår facebook- och twitter-kanal.

Tänk på att om du inte begränsar åtkomst till spelvärldarna på något sätt så kan andra teoretiskt sett spela i din värld. 

Vi rekommenderar att ni ställer in vitlistning så att enbart du och dina vänner kan spela på era världar. Tänk på att vitlistning ställs in per värld så du kan tex ha olika världar för olika kompisgäng osv.

 

D) Ta bort gamla säkerhetskopior. Använder du funktionen för automatiserad säkerhetskopiering via backup och/eller archive så behöver du då och då radera gamla säkerhetskopior. Tips: spara den äldsta och någon i "mitten" och titta på filstorleken, är de senaste backup-filerna 0B i storlek så har du helt slut på utrymme, de filer som har 0B i storlek kan du säkert raderea men spara de senaste 2-3st filerna som har en större filstorlek. Vid omstart av en server som har slut på diskutrymme kan din värld skadas och då måste du ha en fungerande säkerhetskopia att återställa från!

 

 

Till toppen av sidan

Fråga #17: Hur arkiverar - säkerhetskopierar jag våra världar?

Via kontrollpanelen ställer du in vilka av era världar som ska säkerhetskopieras. Vi rekommenderar i första hand arkiveringsmetoden (archive). Det finns flera andra metoder för säkerhetskopiering men arkivering är i regen den som är enklast för dig som serveradministratör att använda när du vill återställa en värld och därför tycker vi du ska börja med att prova denna metod.

För att aktivera arkivering av en värld går du in på den värld som ska säkerhetskopieras (klicka på servernamnet):

 

Steg 1) Nu ändras vänstermenyn i kontrollpanelen och menyvalet "server.config" blir synligt, klicka på detta menyval.

Steg 2) Till höger ser du nu alternativen "crontabs" och lite till höger "crontabs_backup" och "crontabs_archive". Välj "crontabs_archive" och rulla ned till så ofta som du vill göra säkerhetskopia. Tänk på att ju tätare säkerhetskopiorna skapas desto snabbare används lagringsutrymmet på servern, vi rekommenderar en gång per dygn.

Steg 3) Kontrollera eventuella övriga inställningar du vill justera på "server.config" och även "server.properties". Stoppa världen via kontrollpanelen genom att gå till dashboard och därefter trycka på "stop"-knappen, vänta ett par sekunder och starta den  på nytt med "start"-knappen. 

Nu gäller de nya inställningarna för världen.

Tips: har du inte möjlighet att starta om världen just nu pga att många spelar på den - vänta till ett senare tillfälle men glöm inte bort att du måste starta om världen för att de nya inställningarna ska börja gälla.

Steg 4) Återkom då och då, kanske initiallt ungefär varje vecka för att kontrollera att backup-filer skapas under "archive" i vänster menyn. Det är dessa filer du använder för att återskapa en värld. Kontrollera att du har nog med ledigt lagringsutrymme och radera eventuellt gamla arkiv-filer som inte längre behövs.

Återkom minst en gång per månad och kontrollera att du inte behöver radera gamla säkerhetskopior så att du aldrig helt får slut på lagringsutrymme. 

När lagringsutrymmet är fullt kommer världen börja fungera konstigt och till slut kan den till och med stanna och behöver då startas om manuellt. 

 

För att återskapa en värld från en säkerhetskopia gör så här:

Steg 1) Gå till den värld som ska återskapas i kontrollpanelen. Notera vilken spelport som världen använder. Stoppa inte världen om den inte är helt felaktig - nu har du en sista möjlighet att skapa en säkerhetskopia från den värld som körs om du inte stoppar den. 

Steg 2) Se till att du har ledigt lagringsutrymme i din server. Om nödvändigt raderar du gamla arkiv-filer, var försiktig och tänk på att spara några olika arkivfiler med filstorlek över 1MB om du är osäker på vilka du kan radera.

Steg 3) Välj den arkiv-fil som ska återskapas: gå till arkiv i vänstermenyn, i listan ser du datum och storlek för de olika filerna. Över tid tenderar filerna att bli större. Helt tomma filer med storlek under 1MB är oanvändbara och kan raderas. Varje fil har en liten meny till höger som heter "Actions" - här kan du välja att återskapa din värld. Återskapa din värld. Är du osäker på vilken fil som är bäst att använda så tar du en i taget.

Steg 4) Gå tillbaks till kontrollpanelens förstasida, Dashboard. Läs på din notering över spelporten som din värld som ska återskapas använder. Stoppa eventuellt den värld som redan använder denna port så att porten blir ledig. Vänta några sekunder. Starta nu den värld som återskapats från arkivet. Vänta några sekunder, gå till den världen genom att klicka på den i kontrollpanelen och välj Console. Här visas eventuella felmeddelanden från världen.

På Dashboard visas nu status för dina världar. Gick allt bra ska den vara aktiv och du kan nu logga in och spela på den spelport världen har.

Skulle världen stannat eller stannar den någon minut efter att du startat den så tyder det på att något är fel på arkivfilen du använde för att återskapa världen. Det är just av denna anledning vi rekommenderar att man sparar några olika. Troligen var diskutrymmet slut när arkivfilen skapades och den kommer ej fungera, du behöver nu göra om steg 3 och 4 med en annan arkivfil. 

Provspela alltid på en värld som du återskapat och säkerställ att tex hus finns kvar. 

Du kan i efterhand ändra port och andra egenskaper för världar via server.config och server.properties, på detta sätt kan du ha olika versioner av samma "grundvärld" igång samtidigt och låta dem utvecklas på olika sätt.

Till toppen av sidan

Fråga #18: Kommunal verksamhet, Landsting eller förening?

Är du som beställare verksam inom kommunal verksamhet, landsting, skola, en förening eller företag? Självklart kan ni också spela minecraft med era egna världar hos oss.

 

Via kontrollpanelen skapar ni enkelt olika världar för tex olika projekt, workshops och liknande.

Ni kan ha flera olika världar på samma server och du ställer enkelt in via kontrollpanelen hur många som får spela på respektive värld, det är även i kontrollpanelen du justerar minnesinställningar.

 

Har ni en värld som alltid är igång och som många spelar på? Ge denna värld mycket minne - helst minst 4GB redan från början så att allt flyter på som det ska!

 

Har ni tillfälliga världar för workshops skapar du enklet dessa via kontrollpanelen. Du kan till att börja med använda 10st olika världar samtidigt men behöver du fler än 10st aktiva världar samtidigt så kontaktar du bara vår kundservice så ger vi er kostnadsfritt tillgång till flera samtidiga världar. Tänk på att varje värld använder minne i er server. Vet du med dig att ni kommer behöva fler än 10 värdlar redan från början så rekommenderar vi tjänsten anpassad minecraftserver, du behöver definitivt mer än 4GB minne!

 

 

Beställare: Du som gör beställning hos oss har befogenhet att beställa tjänsten för ert företag/organisation. Har du ej befogenhet att teckna avtal för er verksamhet kan du skicka in ett kopia på papper som styrker att du fått befogenhet att ingå avtal för er verksamhet eller uppge en firmatecknare som kontaktperson för beställning.

 

Kontaktperson: Kommunikation mellan er och oss rörande beställningen och tjänsten kommer i första hand att ske med den person du uppger som kontaktperson för er beställning (namn, telefonnummer och epostadress).

Den kontaktperson ni anger är den som kommer att sköta frågor kring tex lösenord till kontrollpanelen där ni skapar era egna världar.

 

 

E-postadress: Vi godtar aldrig epostadresser av typen hotmail, gmail eller liknande för beställningar som görs till organisationer utan du använder din företagsepostadress, kommunala epostadress eller liknande. 

 

Vi tar ej emot falska beställningar, att beställa i någon annans namn är brottsligt. Saknar du e-posttjänst? Hör med er firmatecknare eller verksamhetsansvarig.

Har du frågor inför er beställning? - ring oss gärna så hjälper vi er med eventuella frågor kring beställningsformuläret och tipsar om den tjänst som passar er bäst.

Det underlättar för både er och oss om den e-postadress du anger vid beställning bör gå till kontaktpersonen hos er som sköter tekniska frågor, det är viktigt att vi kan nå er via e-post och det är även från denna epostadress ni mailar till vår support för tex frågor kring inloggning.

 

 

Organisationsnummer: Tänk på att ni ska ange organisationsnummer istället för personnummer vid beställning om det är er organisation/företag/förening som ska stå som beställare. Detta är även viktigt för er ekonomiska redovisning och för att kostnaden ska kunna hamna rätt i er organisation. 

 

Använder er verksamhet en inläsningstjänst för fakturor är det sannolikt att ni måste ta emot räkningar i pappersformat; välj då pappersfaktura och uppge inläsingstjänstens postadress. Behöver ni ha separata postadresser för olika typer av ärnden kan er kontaktperson kontakta oss i efterhand och lägga till detta.

 

 

Moms läggs naturligtvis alltid på alla våra fakturor (det är redan inräknat i priserna du ser här på minecrafthosting.se).

Momsbeloppet / er faktura hanterar er ekonomiavdelning eller motsvarande precis som för andra inköp, i er redovisning kan ni exempelvis i efterhand dra av momsen precis som ni gör för andra inköp. Det är viktigt att du anger ert organisationsnummer för att allt ska bli rätt hos er ekonomiavdelning.

Har du en enskild firma är det som regel ditt personnummer som är organisationsnumret.

 

Anger du personnummer: Ska minecraftservern bokföras som ett utlägg för en anställd kan du stå som privat beställare och då är arbetsgivaren aldrig inblandad i någon fråga, information som lösenord och räkningar skickas till dig och avtalet är mellan dig som privatperson och oss - inte arbetsgivaren. Moms kan sannolikt ej dras av för inköp gjorda av er personal. Således: repressenterar du en kommunal verksamhet, är ni en skola, förening eller liknande så är det med största sannolikhet ert organisationsnummer ni ska uppge vid beställning.

 

Är ni en förening som ej är berättigade att dra av moms ska ni sannolikt ändå uppge ert organisationsnummer, anger du ett personnummer är det innehavaren av personnumret som är ansvarig för avtalet, tar emot fakturor och sköter kontakter med oss för frågor rörande tjänsten och support.

 

Är det många hos er som behöver komma i kontakt med vår support?

Tänk på att det är den som är kontaktperson för er tjänst som är ansvarig och har möjlighet att kontakta vår support och tex beställa nya lösenord eller få support. Det är er kontaktperson som ställer in era sekretessinställningar. Om andra personer behöver komma i kontakt med oss kommer vi i utgångsläget enbart kunna hänvisa till er kontaktperson. Via våra supportavtal kan vi erbjuda lösningar där flera personer hos er kan komma i kontakt med oss. Det är då viktigt att er kontaktperson meddelar oss vilka riktlinjer ni vill ha för frågor kring lösenord till er kontrollpanel och tilläggsbeställningar.

 

Sekretess- och säkerhetsinställningar

Ni kan helt och hållet anpassa sekretessinställningarna så de passar er verksamhet, är du kontaktperson - ring vår kundservice efter beställning så går vi igenom precis hur ni vill ha inställningar och eventuella begränsningar.

Tips på inställningar:

 - Ni meddelar oss ett lösenord som personer som ringer in för er räkning måste uppge för att få utnyttja ert supportavtal.

 - Ni meddelar oss begränsningar för tilläggsbeställningar, exempelvis enbart kontaktperson är behörig att beställa till fler tjänster som ska debiteras ert konto.

 - Vår support får ej besvara frågor kring ert konto annat än till personer som ni meddelat oss i förväg och på de vis ni meddelat oss.

 

Alla våra kunder har alltid möjlighet att anpassa inställnigar för sekretess och säkerhet kring hur vi arbetar med er, hur uppgifter för ert konto hanteras och vem som har befogenhet att göra vad osv. Har ni ett företag, förening eller offentlig verksamhet är i regel firmatecknare dessutom alltid behörig att få göra ändringar i tjänsten, begära ut lösenord och liknande. Ring oss gärna så hjälper vi er ställa in allt precis så som ni vill ha det.

 

Minne - Viktigt då ni är många som spelar samtidigt!

Vi vill att er tjänst ska fungera smidigt. Vi vet att det förekommer att andra säger att det räcker med si och så mycket arbestminne för en minecraftserver. Ofta är dessa siffror tagna rejält i underkant och tar inte med i beräkningen att alla ska vara inloggade samtidigt och verkligen spela. Våra minecraft-servrar är optimerade för just minecraft och mycket snabba. Du får bästa möjliga prestanda och vi överbokar aldrig servrar vilket innebär att du är garanterad att era systemresurser som tex just minne alltid kommer att finnas tillgängligt.

För att er spelserver ska fungera bra och för att era spel ska flyta på utan avbrott är det viktigt att ni har tillräckligt med minne. Ta gärna i i överkant redan från början så slipper ni onödiga avbrott. Här kan du läsa mer kring tips på minne.

Det är enkelt att i efterhand uppgradera: läs mer om hur uppgraderar en befintlig server hos oss.

 

Står ni och tvekar mellan stor och anpassad server?

Det är alltid enklast att ta i i överkant från början och det är troligt att era världar kommer växa, ni kommer få flera spelare och även vilja starta nya världar för olika projekt eller för att testa funktioner mm. Kommer ni vara fler än 10 spelare och ha flera världar igång redan från början - gör er inte otjänsten att spara några kronor genom att välja stor minecraftserver utan välj istället direkt anpassad minecraftserver och lägg på minne så ni klarar er ett tag, tex 8GB eller 16GB.

Du ser enkelt i kontrollpanelen hur mycket minne som används och kan i efterhand uppgradera med ytterligare minne vid behov.

 

Den anpassade minecraftservern ger er så mycket mer prestanda och möjligheter att utöka på lång sikt:

 

Tycker du att det är svårt att avgöra vilken tjänst som passar er bäst? Ring oss gärna på 08-91 55 44 så hjälper vi er.

Här kan du läsa mer om hur du kan kontakta oss.

 

 

Läs mer om våra olika paket inom minecraft hosting:

Till toppen av sidan

FAQ #19: Hur vitlistar jag en spelare?

Via kontrollpanelen kan du göra olika inställningar och skicka kommandon till servern.

Ett av dessa kommandon är för att vitlista spelare.

 

Så snart du vitlistar en spelare så betyder det att du samtidigt stänger ute alla andra utom den vitlistade spelaren. Du kan lägga till eller ta bort spelare som är vitlistade enkelt via Console-funktionen i kontrollpanelen. Vitlistning är ett enkelt och effektivt sätt att stänga obehöriga ute från en värld. 

Varje enskild värld på er minecraftserver kan ha separata inställningar för vitlistning.

Aktiveras ej vitlistning innebär det att spelare kan ansluta direkt till servern. För publika servrar är det således enklast att inte använda sig av vitlistning.

 

Ett annat kommando som går att använda via kontrollpanelen är Ban. Ban används för att stänge ute spelare från en värld. 

 

Via kontrollpanelen kan du även använda kommandot OP för att låta en eller flera spelare vara Operator, dvs de kan även inne i spelet använda kommandon som whitelist, ban mfl utan att behöva logga in på kontrollpanelen.

 

Läs gärna mer här för fler tips för dig som administratör för en minecraftserver. Via vår twitter-kanal publicerar vi även löpande information och tips.

Till toppen av sidan

FAQ #21: - uppgradera minecraft-version på servern

image

Ibland behöver man en särskild version av minecraft-mjukvaran, tex om ni använder moddar som är specialgjorda för en särskild (typiskt tidiagre) version av minecraft. Via funktionen Profiles i kontrollpanelen är det enkelt att skapa nya profiler. Varje profil motsvaras av en version av minecraft-servermjukvaran. Exempelvis version 1.11.

 

När du skapar en värld väljer du vilken profil som ska användas, tex minecraft-1.11.

 

På respektive värld kan ni under menyvalet Server.Config ändra vilken profil som ska användas. Det är enkelt att uppgradera till en nyare version i takt med att de släpps men spelare kan alltid i sin minecraft-klient välja vilken version av minecraft de vill ha så ingen behöver vara utestängd om ni väljer att inte uppgradera en värld.

 

Via menyvalet Server.config kan du även ställa in om en värld ska säkerhetskopieras exempelvis var 24:e timme, se en liten bit ned i listan under "crontabs" och Archive_Interval - det är detta som styr hur ofta världen ska "arkiveras" (dvs säkerhetskopieras.

Vi rekommenderar att man alltid säkerhetskopierar en värld innan man ändrar profil. I regel är det sällan något problem som uppstår men risken finns alltid, särskilt när världar behöver konverteras mellan olika versioner av minecraft. Det kan ta några sekunder första gången du startar en värld efter att ha bytt profil.

Prova alltid att logga in och provspela direkt efter att du ändrat profil på en värld. Skulle din värld ha skadats på något vis är det enkelt att gå tillbaks till en säkerhetskopia av världen via menyvalet Archives i kontrollpanelen.

 

Tänk på att du måste stoppa och starta en värld för att ändringar som byte av profil ska börja gälla.

Vår support hjälper er gärna med eventuella frågor kring hur kontrollpanelen fungerar.

 

Bilden visar en server med flera olika Profiler, dvs versioner av minecraft, installerade. De olika världarna som körs kan använda vilken som helst av de olika profilerna och man kan exempelvis uppgradera en värld från 1.8.1 till 1.11-versionen av minecraft.

Nedgradering bör man vara försiktig med även om de flesta inkl Microsoft själva säger att man ska kunna både upp- och nedgradera men i regel är det bättre att bara uppgradera. Behöver du en äldre version kan man enkelt skapa en ny värld med den äldre versionen av minecraft istället. Utgå gärna från era tidigare säkerhetskopior!

Till toppen av sidan

FAQ #22: Hur brygger man potions i minecraft?

Det är enkelt att komma igång med sitt eget lilla mikro-bryggeri i minecraft!

 

I vår demo-server har vi ett komplett mikro-bryggeri där du kan prova på att brygga allt från potions för att återställa liv till potions som går att använda för att tillverka gift-pilar till pilbågen eller varför inte potions för att se i mörkret på natten!

 

 

Det du behöver för att komma igång och börja brygga potions i minecraft är:

 

Ett tips är att ha en eller flera "Couldrons" som man kan fylla med vattenhinkar och på så vis snabbare fylla sina tomma glasflaskor med vatten.

Börja med att längst upp till vänster i ditt brewing stand placera ditt Blaze Powder.

Fyll minst en flaska med vatten (du kan brygga tre flaskor åt gången i varje Brewing Stand) och placera längst ned i ditt brewing stand.

Överst i mitten kan du nu placera en ingrediens, exempelvis Nether Wart, som är ingrediensen som behövs för att göra akward potions - en potion som är utgångspunkten för en lång rad recept.

Vänta nu några sekunder medan bryggningen slutförs och ta därefter ut dina Akward Potions.

 

Med akward potion kan du nu fortsätta brygga och göra andra potions.

 

Man kan även ändra egenskaper på potions genom att brygga dem igen med en annan ingrediens, exempelvis kan du göra en night vision potion och förlänga effekten på denna genom att brygga den igen med redstone osv.

 

Gör en poison potion genom att ta en akward potion och brygga med Spider Eye.

Ta din Poison potion och brygg med gun powder för att göra en splash potion som går att kasta.

Ta din poison splash potion och brygg med Dragons Breath för att göra en lingering splash poison potion som du kan använda för att göra giftpilar osv.

 

Om du tar en potion of poison och brygger med redstone får du längre effekt på giftet!

 

 

Gör Night Vision potion genom att brygga en akward potion med golden carrot (gold nuggets och carrot).

Ta därefter din night vision potion (3 min) och brygg tillsammans med restone för att få hela 8 minuters effekt på din night vision!

 

Här finner du fler tips om bryggning

Till toppen av sidan

FAQ #23: Hur gör man olika sorters pilar till pilbågen i Minecraft?

Pilbågen i Minecraft är ett bra vapen eftersom man inte måste komma så nära monstrena vilket i sin tur gör att de inte hinner skada en lika mycket!

 

Det finns flera olika sorters pilar utöver de vanliga pilarna ("Arrow", stick + flint + feather) som det kan vara värt att ta en titt på!

 

Först och främst: enchanta din pilbåge - det gör stor skillnad! Se till att du har minst 30 nivåer av erfarenhetspoäng och ett antal lapiz lazuli-stenar (gärna minst 5st). Enchanta din pilbåge i ditt bibliotek med enchantment table.

 

Du kan inte enchanta pilarna men du kan tillverka olika roliga pilar, bland annat kan du brygga en poison potion ( se FAQ 22 ovan) och tillverka giftpilar.

 

Eldpilar gör man inte genom att mixtra med pilarna utan det är själva pilbågen som är hemligheten här - i en Anvil ta din (ej enchantade) pilbåge och boken "Enchanted Book Flame I" och kombinera. Nu får du en pilbåge som kan skjuta eldpilar. Akta så du inte råkar skjuta på TNT ;)

 

Spectral Arrow tillverkar man genom att använda Glowstone Dust och Arrow.

 

Tipped Arrow är samma sak som en pil doppad i en potion, dvs tillverka först en potion som exempelvis lingering poison potion och tillverka sedan giftpilar osv.

 

Till toppen av sidan

FAQ #24: Problem att logga in i världen (failed to verify username, failed to login to server)

Får du ett felmeddelande när du försöker logga in i spelet på din värld?

Det är enkelt att åtgärda.

 

Steg 1 - världen är inte igång eller nåbar

Börja med att logga in på kontrollpanelen på din spelserver (med webbläsare) och kontrollera att världen är igång.

Är den aktuella världen inte igång kan det finnas flera orsaker till att den stannat, tex slut på minne.

När du försäkrat dig om att världen är igång, kontrollera så att det inte finns flera olika världar som använder samma spelport. Varje värld måste ha en unik port. Behöver du fler spelportar kontaktar du bara oss på support så öppnar vi fler spelportar åt dig.

 

Steg 2 - minecraftklienten kan ej verifiera licensen

I din dator, starta minecraft-klienten och logga in i spelet. Får du felmeddelandet "Failed to verify username"; stäng klienten, starta den på nytt och logga ut. Logga in på nytt (du behöver ditt användarnamn och lösenord) och logga in i spelet på nytt.

 

Steg 3 - minecraftservern kan ej verifiera licensen

Kan du fortfarande inte logga in i världen och du har kontrollerat att din klient fungerar som den ska och att världen är igång som den ska så är felet att autentiseringsservrarna hos minecraft har en tillfällig driftstörning. Detta inträffar inte ofta som tur är men det har historiskt inträffat ett flertal gånger per år. Det som händer rent tekniskt är att din spelserver verifierar varje användares licens när de loggar in i spelet. Får servern inte kontakt med minecrafts (Microsofts) autentiserings-servrar så kan spelare inte logga in. Det enda sättet att komma runt detta är att antingen vänta tills att Microsoft åtgärdat felet eller att stänga av kontrollen i din värld.

För att stänga av kontrollen av licens vid inloggning går du till server.properties på respektive värld som ska ändras och ändra värdet för inställningen online. Finns inte värdet online så lägger du till det längst ned. Vid normal drift ska värdet för online vara true men om du vill stänga av kontroll av licenser så ändrar du till: false. Stoppa och starta servern på nytt så kan alla logga in men tänk på att nu görs ingen kontroll av användare och vem som helst kan logga in och hitta på vilket användarnamn de vill.

 

 

Relaterade felmeddelanden:

Failed to login: Invalid session (Try restarting your game) - detta felmeddelande visas när du har loggat in med ett gammalt lösenord. Ditt lösenord har bytts sedan du loggade in och du behöver logga ut och logga in på nytt med det korrekta lösenordet.

 

Till toppen av sidan

Fråga #25: Vilket bankgironummer ska jag betala till?

Du kan betala din faktura på flera olika sätt, glöm ej att ange fakturanummer som referens.

 

För att betala via bankgiro anger du fakturanummer som referens och betalar senast på förfallodagen till Bankgiro: 5714-4651.

 

På din faktura som du fått från oss via e-post eller brev kan du läsa mer.

 

Relaterad företagsinformation, BIC/SWIFT mm finner du här.

Till toppen av sidan