Fråga #17: Hur arkiverar - säkerhetskopierar jag våra världar?

Är det en eller flera av era olika minecraftvärldar som ni inte vill riskera att bli av med så måste de säkerhetskopieras. Detta ställer ni enkelt in via kontrollpanelen!

Via kontrollpanelen ställer du in vilka av era världar som ska säkerhetskopieras. Vi rekommenderar i första hand arkiveringsmetoden (archive). Det finns flera andra metoder för säkerhetskopiering men arkivering är i regen den som är enklast för dig som serveradministratör att använda när du vill återställa en värld och därför tycker vi du ska börja med att prova denna metod.

För att aktivera arkivering av en värld går du in på den värld som ska säkerhetskopieras (klicka på servernamnet):

 

Steg 1) Nu ändras vänstermenyn i kontrollpanelen och menyvalet "server.config" blir synligt, klicka på detta menyval.

Steg 2) Till höger ser du nu alternativen "crontabs" och lite till höger "crontabs_backup" och "crontabs_archive". Välj "crontabs_archive" och rulla ned till så ofta som du vill göra säkerhetskopia. Tänk på att ju tätare säkerhetskopiorna skapas desto snabbare används lagringsutrymmet på servern, vi rekommenderar en gång per dygn.

Steg 3) Kontrollera eventuella övriga inställningar du vill justera på "server.config" och även "server.properties". Stoppa världen via kontrollpanelen genom att gå till dashboard och därefter trycka på "stop"-knappen, vänta ett par sekunder och starta den  på nytt med "start"-knappen. 

Nu gäller de nya inställningarna för världen.

Tips: har du inte möjlighet att starta om världen just nu pga att många spelar på den - vänta till ett senare tillfälle men glöm inte bort att du måste starta om världen för att de nya inställningarna ska börja gälla.

Steg 4) Återkom då och då, kanske initiallt ungefär varje vecka för att kontrollera att backup-filer skapas under "archive" i vänster menyn. Det är dessa filer du använder för att återskapa en värld. Kontrollera att du har nog med ledigt lagringsutrymme och radera eventuellt gamla arkiv-filer som inte längre behövs.

Återkom minst en gång per månad och kontrollera att du inte behöver radera gamla säkerhetskopior så att du aldrig helt får slut på lagringsutrymme. 

När lagringsutrymmet är fullt kommer världen börja fungera konstigt och till slut kan den till och med stanna och behöver då startas om manuellt. 

 

För att återskapa en värld från en säkerhetskopia gör så här:

Steg 1) Gå till den värld som ska återskapas i kontrollpanelen. Notera vilken spelport som världen använder. Stoppa inte världen om den inte är helt felaktig - nu har du en sista möjlighet att skapa en säkerhetskopia från den värld som körs om du inte stoppar den. 

Steg 2) Se till att du har ledigt lagringsutrymme i din server. Om nödvändigt raderar du gamla arkiv-filer, var försiktig och tänk på att spara några olika arkivfiler med filstorlek över 1MB om du är osäker på vilka du kan radera.

Steg 3) Välj den arkiv-fil som ska återskapas: gå till arkiv i vänstermenyn, i listan ser du datum och storlek för de olika filerna. Över tid tenderar filerna att bli större. Helt tomma filer med storlek under 1MB är oanvändbara och kan raderas. Varje fil har en liten meny till höger som heter "Actions" - här kan du välja att återskapa din värld. Återskapa din värld. Är du osäker på vilken fil som är bäst att använda så tar du en i taget.

Steg 4) Gå tillbaks till kontrollpanelens förstasida, Dashboard. Läs på din notering över spelporten som din värld som ska återskapas använder. Stoppa eventuellt den värld som redan använder denna port så att porten blir ledig. Vänta några sekunder. Starta nu den värld som återskapats från arkivet. Vänta några sekunder, gå till den världen genom att klicka på den i kontrollpanelen och välj Console. Här visas eventuella felmeddelanden från världen.

På Dashboard visas nu status för dina världar. Gick allt bra ska den vara aktiv och du kan nu logga in och spela på den spelport världen har.

Skulle världen stannat eller stannar den någon minut efter att du startat den så tyder det på att något är fel på arkivfilen du använde för att återskapa världen. Det är just av denna anledning vi rekommenderar att man sparar några olika. Troligen var diskutrymmet slut när arkivfilen skapades och den kommer ej fungera, du behöver nu göra om steg 3 och 4 med en annan arkivfil. 

Provspela alltid på en värld som du återskapat och säkerställ att tex hus finns kvar. 

Du kan i efterhand ändra port och andra egenskaper för världar via server.config och server.properties, på detta sätt kan du ha olika versioner av samma "grundvärld" igång samtidigt och låta dem utvecklas på olika sätt.