Fråga #7: Hur fungerar kontrollpanelen för min minecraft-server?

Man administrerar enkelt minecraft-servern och dess världar via administrationsgränssnittet

7. Administrationsgränssnittet.

Via kontrollpanelen kan du enkelt ändra olika inställningar, du ser status för dina olika världar och mycket mer.

Kontrollpanelen är i nuläget endast tillgänglig på engelska.

 

7.1. Logga in

När du beställt din minecraftserver från oss får du ett dokument med inloggningsuppgifter från oss. I dokumentet framgår hur du loggar in. Stöter du på några frågor, ta gärna hjälp av vår kundservice!

 


7.2. Skapa världar

Via kontrollpanelen kan du skapa världar. Tänk på att varje värld behöver en egen port. För varje värld kan du ställa in egenskaper som PVP och minnesanvändning mm. Alla parametrar som går att ändra har du tillgång till. Vi hjälper dig gärna med tips och råd.

Vi rekommenderar att man ställer in automatisk backup varje natt för varje värld. Det är enkelt att återställa från backup och det går även att skapa en ny värld från en tidigare säkerhetskopia.

 


7.3. Översikt

När du loggar in kommer du direkt till översikten. Här ser du en snabb summering av dina världar, minnesanvändning, hur många som spelar på respektive värld osv. Klicka på en av världarna för att få en mer detaljerad överblick för just den världen.

 


7.4. Kommandon

Via konsollen har du tillgång att ge minecraftservern kommandon direkt. Alla kommandon som det finns stöd för i minecraft går att använda. Börja med att skriva "help" för att få lite generell tips kring hur du kan komma igång snabbt.

 

7.5. Säkerhetskopiering

Ställ in säkerhetskopiering varje natt. Fler än en backup per dygn är i regel ej nödvändigt. Tänk på att även backup-filerna behöver lagringsutrymme. Du kan radera gamla backupfiler manuellt.

 


7.6. Återställa från säkerhetskopia

För att skapa en ny värld från en gammal säkerhetskopia klickar du på den kopia du vill utgå ifrån. Välj att skapa en ny värld. Tänk på att justera inställningar för port och minnesanvändning.

Via konsollen ser du status och kan felsöka.

 

7.7. Minnesanvändning

Använd aldrig för lite minne. När du överbokar minnet kan fel uppstå som i värsta fall kan göra sparningsfilerna för din värld obrukbara. Om någonting verkar konstigt, tex händelser i spelet, saker som du byggt försvinner eller om det ser konstigt ut (tex saker far omkring) så är det nästan alltid så att minnet är överbokat. Stäng ned andra världar eller omfördela minne så att alla världar har lite minne i reserv.

Skulle du behöva beställa till extra minne så är det enkelt att göra det i efterhand.

 

7.8. Inställningar

Du kan ändra en lång rad inställningar för varje värld, ta en titt på både "server.properties" och "server.config" - här justerar du allt från "game mode" och "Difficulty" till antalet samtidiga spelare som kan vara inloggade på servern.

 

Minnesinställningarna (XMX och XMS under server.config) bör alltid vara samma för java_xmx och java_xms. Är minnesstatusen (på dashboard) i gult eller rött så har du för lite minne, texten ska vara i svart. Ha om möjligt alltid lite extra minne i reserv om extra spelare ansluter.

Här kan du läsa mer om XMX och XMS i compartment ABs vanliga FAQ.