Fråga #15: Är tjänsten miljövänlig?

Är min spelservertjänst miljövänlig eller har den exempelvis ett stort koldioxidavtryck?

Är min tjänst hos minecrafthosting och compartment miljövänlig eller har den exempelvis ett stort koldioxidavtryck?

 

Tjänsterna hos oss är verkligen riktigt miljövänliga! Vi är mycket stolta över detta och ser det som en skyldighet att välja bort många av de miljöfarliga lösningar som är vanliga i branschen! Väljer du oss så väljer du en grön tjänst!

 

Vi (compartment AB) var faktiskt pionjärer i IT-branschen, som var mycket smutsig när vi startade. Vi införde det som vi då kallade för "grön IT" och har alltid jobbat väldigt mycket med att hålla våra tjänster etiskt och miljömässigt "bra". Tjänsten är så miljövänlig den kan bli i nuläget faktiskt men vi jobbar såklart alltid med att förfina och förbättra våra tekniska lösningar.

De serverkluster som används för virtuella servrar idag använder femte generationens virtualiseringsteknik (den absolut senaste tekniken), servrar är mycket effektiva, kylning av servrar i våra serverhallar - något som ofta är oerhört miljöskadligt i branschen - sker nu helt utan de gräsligt miljöfarliga kylmedel som är standard att använda i branschen och vi använder heller aldrig den miljövidriga lösningen med dieselgenererad backup-el utan helt och hållet modernare, miljövänligare och mer pålitliga alternativ.

 

Såväl fysiska som virtuella system är så miljövänliga vi kan få dem och vi väljer gärna bort flygfrakt till förmån för miljövänligare alternativ som exempelvis båtfrakt när vi beställer hårdvara. Då väldigt lite serverhårdvara tillverkas lokalt i Sverige är det svårt att kalla det för närodlad IT men vi försöker alltid välja bra, etiska val. Likaså när vi köper elektricitet till våra servertjänster så undviker vi de miljöfarligare alternativen som kolkraft. Föredrar du vind, vatten, kärnkraft eller solenergi? Fråga oss gärna om hur du kan välja ett eget certifikat och få just din favorit-el. Då vad som är miljövänligast för stunden varierar i takt med att utveckling går frammåt och forskning gör nya framsteg bevakar vi hela tiden detta område. Samtidigt då många har olika personliga preferenser kring huruvuda tex vattenkraft är miljöskadligt och när det tex avslöjats att många vindkraftverk inte kan producera lika mycket energi som det går åt för tillverkning och transport av det egna vindkraftverket så låter vi gärna dig som kund välja själv. Mot en tilläggskostnad kan du välja att bli garanterad just den typ av energi som du föredrar för din tjänst och du är med och påverkar vårt inköp då vi handlar upp el, hårdvara och underliggande tjänster som är några av de stora kostnaderna för oss utöver skatter och personalkostnader. Ditt val kan vara med och påverka!