FAQ #19: Hur vitlistar jag en spelare?

Via kontrollpanelen kan du göra olika inställningar och skicka kommandon till servern.

Ett av dessa kommandon är för att vitlista spelare.

 

Så snart du vitlistar en spelare så betyder det att du samtidigt stänger ute alla andra utom den vitlistade spelaren. Du kan lägga till eller ta bort spelare som är vitlistade enkelt via Console-funktionen i kontrollpanelen. Vitlistning är ett enkelt och effektivt sätt att stänga obehöriga ute från en värld. 

Varje enskild värld på er minecraftserver kan ha separata inställningar för vitlistning.

Aktiveras ej vitlistning innebär det att spelare kan ansluta direkt till servern. För publika servrar är det således enklast att inte använda sig av vitlistning.

 

Ett annat kommando som går att använda via kontrollpanelen är Ban. Ban används för att stänge ute spelare från en värld. 

 

Via kontrollpanelen kan du även använda kommandot OP för att låta en eller flera spelare vara Operator, dvs de kan även inne i spelet använda kommandon som whitelist, ban mfl utan att behöva logga in på kontrollpanelen.

 

Läs gärna mer här för fler tips för dig som administratör för en minecraftserver. Via vår twitter-kanal publicerar vi även löpande information och tips.