Fråga #5: Hur ska jag välja servernamn?

Tips på vad du ska tänka på när du ska välja servernamn för din minecraftserver

Det är viktigt att tänka till innan du bestämmer dig för servernamnet då detta inte går att ändra i efterhand.


Servernamnet måste bestå av minst två tecken, imåste nledas med en bokstav och får enbart innehålla bokstäverna a-z och/eller sifforna 0-9, tecknet bindestreck ("-") går också att använda men inte mellanslag, eller andra tecken som å, ä eller ö.

Det namn du väljer kommer att få ändelsen minecrafthosting.se, exempelvis om du väljer att din server ska heta
pelles-och-stinas så kommer du att logga in på serveradressen: pelles-och-stinas.minecrafthosting.se.

Har du många olika servrar så kan det vara praktiskt att välja ett kort namn som går snabbare att skriva, tex: PoS (förkortning av Pelle och Stina).

Stora och små bokstäver tolkas likadant, dvs det spelar ingen roll om du skriver PoS.minecrafthosting.se eller pos.minecrafthosting.se - båda dessa namn tolkas som samma namn.

Namnet måste vara unikt. Det namn du tänkt välja kan vara upptaget. Tyvärr. Det är många olika servrar igång hos oss och om det namn du skulle vilja ha råkar vara upptaget så är det bara att välja något annat istället.

Har du ett eget domännamn som du vill koppla till din minecraftserver hos oss så går det bra, du behöver först
beställa vår DNS-tjänst för att "koppla samman" tjänsterna, kontakta vår support så hjälper vi dig!