Fråga #9: Hur mycket lagringsutrymme behöver jag?

Vi reder ut frågor kring hur mycket lagringsutrymme som behövs minecraftservern!

Det finns flera olika egenskaper som påverkar prestandan för en minecraftserver. Lagringsutrymmet är en av dessa egenskaper.

 

Först och främst: Det finns två olika sorters minne:

 

1. RAM-minne (kallas även arbetsminne eller kort och gott bara "minne"). Detta är det minne som används av minecraftservern när man spelar, det du ser, saker som händer i spelet.

 

2. Lagringsutrymmet (kallas även hårddisk). Detta är det utrymme som används för att lagra backup-filer och för själva systemet i din minecraftserver. Med andra ord, om du stoppar en värld (tex stänger av minecraftservern eller trycker på "stop"-knappen i kontrollpanelen) så sparas allt det som finns i Minnet för din server över till lagringsutrymmet så att det går att starta världen på nytt.

 

Lagringsutrymmet påverkar hur många säkerhetskopior som kan finnas lagrade, dvs hur långt bakåt i tiden det är möjligt att göra en återställning från backup.

Lagringsutrymmet används även för själva minecraft-server-systemet och de världar som finns lagrade.

En risk med att ha för lite lagringsutrymme är att problem med att spara säkerhetskopior kan uppstå.

 

Du ställer via kontrollpanelen in om och hur säkerhetskopior ska lagras. Du gör inställningen per värld så har du flera olika världar på samma server kan du välja att göra säkerhetskopior oftare på vissa världar - eller inte alls.

Det är möjligt att manuellt radera backup-filerna. Börjar det tex ta slut på utrymme så kan du radera de äldsta backup-filerna. Säkrast är att alltid spara några backup-filer som man vet fungerar och att ha någon eller några säkerhetskopior i reserv.

 

Om er värld inte kan sparas för att det är slut på lagringsutrymme finns risk att världen skadas och inte går att få igång utan att man måste starta en ny värld.

Använder man automatiserad, schemalagd säkerhetskopiering rekommenderar vi därför att man minst en gång per vecka loggar in på kontrollpanelen och tar en titt, hur ser minnesanvändningen ut? hur ser utnyttjandet av lagringsutrymmet ut? verkar servern och dess världar "må bra"? Stöter ni på några frågor - ring vår support så snart som möjligt!

När det handlar om att återställa från säkerhetskopior är det bra att vara ute i god tid, särskilt om backup-filerna "roteras" (dvs att de äldsta filerna raderas med automatik hela tiden) - det finns en risk att alla "bra" säkerhetskopior hinner raderas om det drar ut på tiden. Blir världen "skadad" (lagringsdatat blir korrupt) så kommer ju säkerhetskopiorna också vara skadade och oanvändbara!

Vi rekommenderar att man har minst 30% överkapacitet för lagringsutrymmet.

Du kan själv via kontrollpanelen justera inställningar, hantera säkerhetskopior, göra manuella backuper, radera gamla säkerhetskopior eller skapa en ny värld utifrån en backup från en värld osv. Ring gärna vår support så berättar vi mer!