Vi har även flera publika servrar som du kan köpa tid på!

Du väljer själv får hur lång tid du vill köpa en "slot", om du vill köpa plats på en eller fler servrar och om du vill göra ett engångsköp eller ett återkommande köp (abonnemang).

 

För närvarande kan du betala med bitcoins eller via paypal.

(Fakturaköp är enbart tillgängligt för dig som hyr en egen server)

 

 

 

Dessa publika servrar har vi plats på just nu:

ServernamnAntal slotsServertyp
compartment 51 20st publik server, NPCS, Monster, Djur, PVP, stor karta, Nether..
compartment 52 20st publik server, NPCS, Monster, Djur, stor karta, Nether..
compartment 53 10st publik server, NPCS, Monster, Djur, stor karta, Nether..
compartment 54 40st publik server, NPCS, Monster, Djur, stor karta, Nether..

 

 

Vi ser självklart till att dimensionera servrarna så att de fungerar optimalt.
Alla våra servrar övervakas och du kan kontakta vår support vid eventuella problem!

Telefon: +46(0)8-91 55 44

Öppna ett supportärende direkt

 

 

Omedelbart efter ditt köp genomförts får du tillgång att spela.

Nedan köper du tid på någon av våra publika servrar:

Regler för publika servrar

När du köpt tid för att spela på någon av våra publika servrar har du rätt att spela enbart om du följer våra riktlinjer nedan. Spelare som bryter mot våra regler riskerar att stängas av utan möjlighet till återbetalning av erlagd avgift.

 

Notera att om du spelar på någon av våra kunders servrar så gäller EJ nedanstående regler utan det är upp till respektive serveradministratör att upprätta egna regler.

 

 1. God ton. Var vänliga mot varandra. Rasism, mobbing eller liknande tolereras ej.
 2. Spam och missbruk. Att störa eller förstöra för andra är ej tillåtet. Att försöka sabotera genom att tex belasta servern så att andra inte kan spela eller att skriva onödigt många textmeddelanden tillåts ej.
 3. Spelare som inte följer compartment ABs riktlinjer eller åtsägelse från admin på servern stängs av. Eventuell erlagd avgift återbetalas EJ om spelare stängs av pga att ha misskött sig.
 4. Kick / Ban. Är det ett mindre regelbrott eller om compartment (eller av compartment AB utsedd Admin) anser att regelbrottet inte var så allvarligt så blir man utkastad från servern och avstängd en kortare tid (tex 1-3 dagar). Vid allvarligare regelbrott eller upprepade regelbrott stängs användaren av helt (så kallad ban) och kan inte återansluta till servern.
  Kick/ban utförs i regel på samtliga servrar samtidigt, dvs missköter man sig på EN server så blir man ändå avstängd från samtliga servrar.
 5. Språk. Håll vårdad ton. Onödiga svordommar eller liknande tillåts ej - tänk på att ALLA ska kunna samsas på våra servrar och att det finns användare i alla åldrar.
 6. "Hacking". Att medvetet sabotera för compartment och/eller andra användare på servern resulterar i avstängning och permanent blockering. Allvarligare brott kan även innebära att polisanmälan upprättas.
 7. Fusk. Att medvetet fuska tillåts inte. Att sabotera för andra för att själv få fördelar tillåts inte.
 8. Spelar du på en server där PVP (Player versus Player) är påslaget så ÄR det möjlgit för spelare att attackera varandra, att ensam eller i grupp ge sig på en annan spelare på en PVP-server är således tillåtet och är INTE ett regelbrott.
 9. Återbetalning. Erlagd avgift återbetalas ej. Så snart köp är genomfört har du tillgång till en server hos oss, ditt specialanpassade konto upprättas omedelbart och således kan exempelvis inte ågerrätten åberopas.
 10. Har du erlagt en avgift och ej omedelbart fått tillgång till tjänsten, kontakta oss omedelbart och meddela oss ditt användarnamn (meddela oss ALDRIG ditt lösenord, vi kommer aldrig att be om detta) och vilken tjänst du köpt samt när köpet genomfördes. För att vi ska kunna spåra ditt köp och eventuellt kunna återbetala eller kompensera dig med speltid vid ett annat tillfälle så måste du ha meddelat oss via de kontaktvägar vi specificerat samt senast inom en vecka (7 dygn) från det att köpet genomfördes.

 

Misstänker du att någon missköter sig på våra servrar? Rapportera dem direkt till oss.

Tänk på att all trafik loggas i våra system. Även om en Admin inte är synligt inloggad på en server så övervakas alltid alla servrar. Får vi in en anmälan i efterhand är det alltid möjligt att gå tillbaks och se vad som hänt, du är inte osynlig. Gillar du inte våra regler eller tycker de är "för stränga" så rekommenderar vi inte att du spelar på våra publika servrar utan istället hyr en egen minecraftserver hos oss. Till skillnad från en publik server så kan du i stor utsträckning utforma egna regler på din egen server.

 

Vår telefonsupport är enbart tillgänglig under ordinarie öppettider (avvikelser kan förekomma, tex semesterstängt) som specificerats på www.compartment.se eller i annan information som compartment AB tillhandahållit er med (tex via epost).

Vår epost-support är enbart tillgänglig för betalande kunder och hanterar endast direkta frågor kring tjänsten och felanmälan. Eventuella frågor rörande konfiguration i din dator, minecraftklienten i sig eller liknande erbjuder vi mot tilläggsavgift för kunder som köpt något av våra IT-supportavtal och mot löpande timdebitering, kontakta oss för mer information.

Vår Jour-support är alltid avgiftsbelagd. Du når vår jour dygnet runt via de kontaktuppgifter vi tillhandahållit er med. Vill du ej betala tilläggsavgift för joursupport ber vi dig vänta till nästa arbetsdag.

SLA-mivåer. Vi erbjuder flera olika servicenivåer (sk SLA:er, Service Level Agreement) som tilläggstjänst. För kunder som valt att beställa till ett SLA kan vi erbjuda utökad support, prioriterad support, snabbare inställelsetider. Utan IT-supportavtal eller SLA sker support i turordning enligt "first come first serve"-modellen, dvs alla ärenden besvaras snarast möjlgit och vi gör allt vi kan för att erbjuda så snabb support som möjligt men vi kan tex inte garantera dig ett svar utanför kontorstid. Vår målsättning är att besvara alla ärenden inom 24 arbetstimmar.

Till toppen av sidan

Rapportera spelare

Notera att nedanstående information enbart är aktuell för spel på någon av våra publika minedcraft-servrar - spelar du hos någon av våra kunder så är det upp till respektive serveradministratör att upprätta regler och hantera klagomål, vi kan inte göra annat än att hänvisa till admin som får besluta vad som är rätt och fel.

 

För att rapportera en spelare använder du enklast vårt supportverktyg. Välj kategori: "Serverhosting - spelserver" och ange följande:

 - Ditt ID (ditt minecraftanvändarnamn som du använde på servern. Ange ALDRIG ditt lösenord!).

 - Den andra spelarens ID.

 - Kortfattad summering om vad som hänt, tex vilken eller vilka regler du anser att den andra spelaren brutit mot eller varför du tycker vi ska stänga av den andra spelaren.

 - Tidpunkt när ärendet inträffade.

 - Vilken server ärendet inträffade på.

 - Din epostadress. Om du vill får du även ange ett telefonnummer.

 

Om vi anser att vad som rapporterats verkligen är ett regelbrott så kommer vi att vidta åtgärder. Det är inte säkert att vi kommer att återkoppla till dig (troligtvis gör vi inte det) men vi tar varje anmälan på största allvar och utreder varje ärende som rapporteras till oss.

Alla våra spelservrar övervakas och allt som sker på servrarna loggas.

Till toppen av sidan